Nyelvtani leckék

Válaszd ki melyiket akarod most tanulni!

3

Személyes névmás

Személyes névmások: én/te/ő/mi/ti/ők

Ha más főnévvel kifejezett alany nem áll a mondatban, akkor a személyes névmás áll az ige mellett, mert a németben mindig van alany a mondatban.

5

Igeragozás jelen idő 2.

Az igeragozás során a tőhangváltás másik formája: Brechung. Az ige tőhangzója -e-ről i-re vagy -ie-re vált. Nézzük meg, hogyan is működik ez.

6

Szórend kijelentő mondat

Német nyelvben pontos szabályok vannak, melyik mondatrésznek hol a helye a mondatban. Az egyik lefgontosabb: minden mondatban van egy ALANY!

18

Határozatlan névmások

A személyes és birtokos névmás után most jöjjenek a határozatlanok! Ezt határozottan tudnod kell.

19

Igekötős igék

Fel-, ki-, el-, stb… Most végre megtudod, melyek a német igekötős igék.

23

Fordított szórend, kötőszavak.

Ha már jól megtanultad az egyenes szórendet, akkor gyerünk, tanuljuk meg a fordított szórendet, amit igazából már ismersz is: ezt használod az eldöntendő kérdéseknél

24

Részes eset – Dativ

Magyarban a részes esetet a főnevek végén jelöljük, pl: az anyának, a háznak, stb. Németben a részes esetet, ugyanúgy, ahogy a tárgy esetet is, a névelő megfelelő ragozásával jelezzük .

29

Országnevek

Vajon melyik ország nőnemű? És akkor melyik hímnemű, esetleg semleges? Most megtudhatod!

30

Névmási határozószók

Megtanultuk, hogy hogyan használjuk az elöljárószavakat. De hogy tudunk erre a mondatrészre kérdezni?

31

Es / es gibt

Es gibt = van, létezik szerkezetet akkor használjuk, ha valaminek a létezését vagy nem létezését akarjuk kihangsúlyozni.

34

Birtokos eset

Ez az utolsó eset, amit még nem tanultunk. Ígérem, nincs több.

38

Időhatározók

Meddig? Mikortól kezdve? Mához egy hétre, 2 nappal később stb. Nézd meg, hogyan kell helyesen használni ezeket a kérdéseket, kifejezéseket.

39

Sorszámok, Dátumok

Mi az a sorszámnév? Pl: első, vagy második, vagy harmadik… Nézd meg, hogyan képezzük őket!

40

Melléknévragozás 1.

Egy nagy témakörbe kezdünk bele. Fontos része a német nyelvnek főleg, ha nyelvvizsgára készülsz. Kezdjünk is hozzá!

41

Melléknévragozás 2.

Az előző leckében a gyenge melléknévragozásról volt szó. Nincs még vége a melléknevek ragozásának, tehát lássuk az erős melléknévragozást.

44

Melléknévfokozás

Gut Besser Gösser… Ismerős? Hát most megtanuljuk, hogyan is van ez valójában.

46

Hasonlító szerkezet

Hogyan tudod kifejezni azt, hogy mennyivel okosabb, kedvesebb, gyorsabb és szerényebb vagy, mint valaki más?

47

Felszólító mód / Imperativ

Ma megtanuljuk a felszólító módot a német nyelvben. Ez nagyon hasznos, mert ennek segítségével már németül is fogsz tudni parancsolgatni és feladatokat osztogatni.

48

Jövő idő

A jövőbe ugyan nem fogsz látni ettől a leckétől, de a segítségével végre fogsz tudni beszélni róla.

49

Múlt idő 2. - Perfekt

Olyan múltban történt cselekvést fejezünk ki vele, ami befejeződött, de még valamilyen hatással van a jelenre.

52

Műveltetés - lassen

Műveltetés, avagy hogyan tudod kifejezni németül, hogy valamit valaki más csináljon helyetted.

54

Vonzatos Igék

A vonzatos ige azt jelenti, amikor egy ige egy adott esetet vagy egy adott elöljárószót és egy ahhoz tartozó esetet vonz, és csakis ezzel állhat.

55

Vonzatos melléknevek

Nem csak az igéknek vannak vonzatai, hanem sok melléknévnek is. Nézzük meg, melyek ezek.

59

Mutató névmás

Mindenre használhatjuk. Mutathat közelre, távolra. Állhat önállóan vagy főnév mellett. Vonatkozhat mindhárom nemű, egyes és többes számú főnévre is.

60

Vonatkozó névmás/Vonatkozói mellékmondat

A vonatkozó névmást akkor használjuk, mikor egy főnévhez fűzünk magyarázatot. Mindig egy már megnevezett személyre, vagy tárgyra vonatkozik. Vonatkozói mellékmondatnak hívjuk ezt a mondatot.

61

Melléknévi igenév

Hogyan tudunk az igékből melléknevet képezni? Hogyan tudom azt mondani, hogy a „mosolygó” nő, vagy a „megírt” levél?

62

Páros kötőszavak

is…is, sem…sem, se…nem, vagy…vagy. Nézd meg, hogyan tudod őket használni!

63

Szenvedő szerkezet/Das Passiv

Ne félj, nem olyan, mint amilyennek a neve mutatja. De tudnod kell, a németben a legtöbb igének a cselekvő/aktív ragozás mellett van szenvedő ragozása is.

64

Zustandspassiv

A Zustandspassiv mindig egy állapotot fejez ki, a cselekvés eredményére, annak során elért állapotra utalunk.

65

Plusquamperfekt / Régmúlt

Múlt időben, előidejűség kifejezésénél használjuk. Tehát ha 2 eseményről beszélünk, és mindkettő a múltban történt, de fontos kihangsúlyozni, hogy az egyik a másik előtt történt.

68

Óhajtó mondatok

Bárcsak több időm lenne! Megtanuljuk, hogyan kell óhajtó mondatokat képezni németül.

73

Futur II.

Kifejezhetünk vele olyan jövő idejű cselekvést, aminek a befejezése előrelátható, vagy múltra vonatkozó valószínűséget is.